Naše nabídka

Kalendarz

   maj 2024
PoWtŚrCzPtSoN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
  

  1. Przedszkole jest jednooddziałowe dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
  2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.
  3. Kontakty rodziców z personalem przedszkola powinny układać się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania. W przypadku spraw spornych   uwagi należy zgłaszać się do dyrektora przedszkola.
  4. Dzieci należy przyprowadzić do godz. 8.30. Rodzice ze względu na bezpieczeństwo dzieci zobowiązani są wprowadzić dzieci do budynku przedszkola oraz przekazać je osobie dorosłej - pracownicy przedszkola. Za dzieci pozostawione bez opieki, personel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Dzieci odchodzą z przedszkola od godziny 14.40 do godziny 16.00 z osobą pełnoletnią do tego upoważnioną. Wszelkie zmiany odejścia dzieci prosimy zgłaszać osobiście lub pisemnie.
  6. Do przedzskola nie wolno przyprowadzić dzieci kaszlących, zakatarzonych, z wysypką lub innymi dolegliwościami. Każdą nieobecność dziecka należy wyjaśnić. Zawiadomienie o chorobie dziecka powinno nagłosić w dniu zachorowania telefonicznie lub osobiście, szczególnie w przypadku choroby zakaźnej. Po każdej chorobie dziecka trwa˛jącej dłużej niż 9 dni należy w dniu przyjścia złożyć zaświadczenie lekarza, zezwalające na uczęszczanie dziecka do przedszkola.

PSP Nawsie

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, p.o.

Pod Výtopnou 190
739 92 Nawsie

IČ 70984000 

558 357 528 - szkoła
774 932 435 - komórka (dyrekcja)
558 358 850 - przedszkole
731446757 - kuchnia (czeskie przedszkole)
E-mail: pzs.navsi@seznam.cz